Priručnik za operacije UAS-a, Statut kluba, prijavnica za članstvo, smjernice za plaćanje članarine.

 

MAK Trešnjevka - PRIRUČNIK ZA OPERACIJE SUSTAVIMA BESPILOTNIH ZRAKOPLOVA

Preuzmite pdf dokument na računalo Priručnik.


Statut kluba

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu i području djelovanja udruge, o zastupanju, o ciljevima, te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi o ostvarivanju javnosti rada udruge, o članstvu i članarini, pravima, obvezama i stegovnoj odgovornosti clanova, o unutarnjem ustroju, o tijelima udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata te odgovornosti članova, imovini i raspolaganju s mogućom dobiti, načinu stjecanja imovine, prestanku te postupku s imovinom u slučaju prestanka rada kluba.

Preuzmite pdf dokument na računalo Statut kluba.


Prijavnica za članstvo

Članom u Klubu možete postati kao fizička ili pravna osoba.
Godišnja članarina za fizičke osobe iznosi 26,54 EUR, a važno je da se uplati ukupan iznos u toku godine za koju se plaća članarina.
Kako se planira maksimalno smanjiti gotovinske uplate, molimo SVE članove da koriste što je moguće više elektronske uplate.

Preuzmite pdf dokument koji možete ispuniti na računalu Prijavnica za članstvo.